Swinoujski ratusz
Swinoujski ratusz
Stary ratusz w Świnoujściu ( według Roberta Burkhardta jedyny historyczny zabytek w mieście), zbudowany został w latach 1805 – 1806. W odróżnieniu od innych miast, ratusz nie znajduje się w centrum miasta, ale nieco na uboczu między dawną ulicą Lipową ( Lindenstr.) a nadbrzeżnym bulwarem. Długi czas była to jedyna siedziba władz i na przestrzeni lat dokonano w tym budynku wiele przebudów i zmian.
 Szereg lat miescił sie tu m.in. sąd oraz cele więzienne ( sześć do dyspozycji Sądu, cztery na użytek władz miasta ), Zarząd Miasta, urząd podatkowy i celny, wartownia, kasa oszczędnościowa i wreszcie Komisja Morska. Czasowo, składowano tu także sprzęt miejscowej straży pożarne. Cele więzienne przylegały do północnej strony budynku i były zamknięte murem.
 Do środka prowadziły pierwotnie dwa wejścia od strony wybrzeża, z drewnianymi schodami. W późniejszych latach, zastąpiono je schodkami kamiennymi, opatrzonymi żelaznymi poręczmi. Zegar ratuszowy został zainstalowany na specjalnie w tym celu zbudowanej wieżyczce. Jego fundatorem był berliński bankier Isaak Schönlank.
 Niewystarczające zabezpieczenie portu i placu sprawiło, że jeszcze w XIX wieku w wypadku poipularnej tu „cofki” wody Świny wchodziły aż pod sam ratusz a nawet do środka. Także przez wiele dziesiatków lat, plac między budynkiem a brzegiem Świny nie wygladał zbyt okazale. Do 1796 było to miejsce kładzenia stępki budowanych statków, potem, składowania różnorodnych materiałów i jeszcze dużo czasu musiało upłynąć, by stał się on reprezentacyjnym placem. Swinoujście, relatywnie młody awanport Szczecina, stawiało sobie wówczas inne priorytety. W miarę, jak znaczenie portu po pogłębianiu i prostowanie toru wodnego malało, rosło gospodarcze znaczenie powstającego kąpieliska .Cooraz ważniejszą rolę spełniać też miała atrakcyjność miasta w oczach gości. Kiedy zaś 7.08.1895 r. w pobliżu ratusza odsłoniety został pomnik cesarza Wilhelma I, plac otrzymał też właściwą oprawę zieleni. Pomnik został wprawdzie ufundowany przez panią Konsul Emilię Heyse jednakowoż wymagał od miasta poniesienia odpowiednich kosztów związanych z wystrojem jego otoczenia. Poniesione wydatki w terminie późniejszym wynagrodzone zostały znaczna darowizną finansiową na mocy testamentu pani Heyse.
 Gdy zaś latem 1930 r. z ratusza wyprowadziły się urzędujące tam instytucje, na pietrze budynku znalazło miejsce, założone w 1911 roku, Muzeum Rgionalne powiatu Uznam – Wolin. Parter zajęła miejska kasa oszczędnościowa. Nie dotkniety straszliwym bombardowaniem w marcu 1945 r. ratusz, służy także dzisiaj jako siedziba Muzeum.
Foto: Najwyższa kondygnacja budynku została przeznaczona przez emerytowanego dyrektora Muzem dr Józefa Plucińskiego, na wystawę dotyczącej historii Świnoujścia. Część eksponatów pochodzi od dawnych mieszkańców miasta.
R.R.