Port
Port
Falochrony świnoujskiego portu zostały zbudowane także z kamieni pochodzących z „Rafy Winety”, położonej w poblizu Koserow. Czy odczuwa się tutaj, że te kamienie być może pochodzą z zatopionego legendarnego, miasta ? Starsi powiadaja że nie tylko w Koserow, gdzie Wineta sotała zatopiona, ale też w Świnoujściu na falochronach, w pewnych momentach słyszeć można krzyki mieszkańców zatopionej Winety.Jedna z wysp w porcie świnoujskim nosiła nazwę „Eichstaden” . Była to niegdys mielizna, którą w trakcie wielkich prac regulujących nurt Swiny w 1893 r., poprzez odkładanie na niej wybagrowanego materiału , przekształcono w sztuczna wyspę o powierzchni około 12,5 ha. Wyspa „Eichstasden” nazwana dlka upamiętnienia inspektora budowlanego Eicha spełniała rolę ochrony dla tzw.Basenu Zimowego.
„Zielona Mielizna” kolejna wyspa na Świnie , została w latach 1826 – 27 i 1849 – 1855 umocniona z pomocą opalowania i tzw. pakwerków. I tak uzyskano kolejne 20 ha lądu, dla odkładania urobku z pogłębiania, jak tez dla wzniesienia tam urządzen stoczniowych i hangarów dla łodzi.
Stawa Młyny, wzniesiona w latach 1873 / 74 odróżnia falochron zachodni wejscia do portu w Świnoujściu. Na dalszym planie widoczne są tzw. Długie Wybrzeża i klif Streckelberg. Po tym, jak wejście do portu zostało silnie zapiaszczone i niemal niebezpieczne dla żeglugi, zbudowano w latach 1818 -1923 dwa falochrony, na wyjsciu w morze Dalsze prace, w tym wybrukowanie falochronów, trwały jeszcze do 1828 r..Falochron wschodni posiada około 1400 metrów długości, zachodni około 1000 metrów. Kamienie do budowy falochronów wydobywano z dna Bałtyku, część zaś pochodzi z rozbiórki zamku z okolic Anklamu. Część użytego materiału pochodzi także z z leżącej u stóp klifu Streckelberg koło Koserow, kamiennej rafy nazywanej „Rafa Winety” . Przez wieki stanowiła ona naturalną ochronę klifowego wybrzeża przed atakami morza. W następstwie demontażu tej naturalnej ochrony,w późniejszym okresie koniecznym było podejmowanie sztucznych środków zmniejszających gwałtowność ataków morza na stromy brzeg.
W 1866 r. na falochronie wschodnim zbudowano dodatkowo ochronny mur wysokości 1,9 m. Jednioczesnie  z tym przedłużono go o około 66 metrów.

 

Dawny Kapitanat Portu i dzisiaj pełni tę samą rolę.
Promy samochodowe przekraczaja Świnę w krótkim czasie. W 1939 r. podjęto się budowy tunelu pod Świną. Wojna unicestwiła te plany.
Falochron wschodni posiada długość 1.400 metrów W 1866 r. wzniesiono na nim mur ochronny wysokości około 1,9 m.
Terminal promowy w Świnoujściu. Promy do Skandynawii odgrywają w życiu miasta bardzo ważna rolę.